Czym jest Osobista wartość netto?

Osobista Wartość Netto, to w najprostszym znaczeniu wartość naszych aktywów pomniejszona o zobowiązania.

Dlaczego warto ją monitorować?

Żeby widzieć postęp

Jak ją obliczyć?

Najłatwiej skorzystać z naszego arkusza, który jest dostępny do pobrania tutaj:

Wartość netto MT Wealth MgmtPobierz

Michał Trędowski  © 2020 |

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram