Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii pokazują, że program "Bezpieczny kredyt 2%" odniósł duży sukces. Oto najważniejsze liczby i informacje:

  1. Program obejmuje różne korzyści, w tym dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego, które polegają na pokryciu różnicy między stałą stopą kredytu ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Te dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.
  2. Złożono ponad 71,6 tys. wniosków o udzielenie kredytu w ramach programu.
  3. Podpisano blisko 24,3 tys. umów kredytowych, co świadczy o dużym zainteresowaniu programem.
  4. Średnia kwota kredytu w ramach programu wynosi obecnie około 400 tys. zł.
  5. Łączna kwota udzielonych kredytów wynosi 9,7 mld zł, co przekłada się na znaczący wkład finansowy w zakup pierwszych mieszkań przez uczestników programu.
  6. Obecnie program "Bezpieczny kredyt 2%" jest oferowany przez 12 banków, a jeden bank planuje dołączenie do programu w IV kwartale bieżącego roku.
Wyświetlam 2023 10 26 Bezpieczny Kredyt 2% wartość umów.png

Obecnie zdolność kredytowa Polaków zbliża się do poziomu sprzed gwałtownych podwyżek stóp procentowych, co jest pozytywnym sygnałem. Droga od okresu kredytowej obfitości do trudniejszych czasów i z powrotem zajęła zaledwie nieco ponad dwa lata. W przypadku takiej zmienności trudno się dziwić, że Polacy chętnie sięgają po kredyty, gdy tylko nadarza się okazja. To szczególnie widoczne w przypadku programu "Bezpieczny Kredyt 2%", gdzie już teraz znaczna część środków przeznaczonych na dopłaty w 2024 roku została wykorzystana.

Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez HREIT, przeciętna trzyosobowa rodzina, dysponując dwoma średnimi krajowymi wynagrodzeniami, może pożyczyć na zakup mieszkania blisko 644 tys. złotych. To o ponad 5% więcej niż we wrześniowym badaniu. Ten wzrost jest wynikiem zarówno zwiększających się wynagrodzeń, jak i obniżek stóp procentowych.

Należy jednak pamiętać, że pomimo wzrostu oprocentowania w niektórych bankach, koszty dodatkowe zostały ograniczone. Warto monitorować zmiany na rynku kredytów hipotecznych, aby dokładnie ocenić dostępność i opłacalność kredytów.

Oczywiście, warto spojrzeć na te dane w szerszej perspektywie, aby zrozumieć dynamikę zmian na rynku kredytów hipotecznych. Ostatnie miesiące były okresem ogromnej zmienności. Należy więc zwrócić uwagę na kilka kluczowych punktów:

  1. Przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych we wrześniu 2021 roku, przykładowa 3-osobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych mogła pożyczyć ponad 700 tysięcy złotych na zakup mieszkania. To był okres boomu na rynku kredytów hipotecznych.
  2. Następnie gwałtowne podwyżki stóp procentowych spowodowały znaczący spadek zdolności kredytowej, aż do poziomu poniżej 400 tysięcy złotych.
  3. Obecnie, zdolność kredytowa wynosząca średnio 644 tysiące złotych oznacza, że jesteśmy już blisko poziomu sprzed cyklu podwyżek stóp procentowych. Jest to wzrost o ponad 62% w porównaniu z okresem, w którym zdolność była na swoim najniższym poziomie.
  4. Zdolność kredytowa na poziomie 600-700 tysięcy złotych staje się standardem, ale warto zauważyć, że nie wszyscy kredytodawcy oferują takie same warunki. Niektóre instytucje mogą oferować wyższe kwoty w zamian za określone warunki, podczas gdy inne mogą stawiać wyższe wymagania, oferując jednocześnie korzyści, takie jak tańszy kredyt lub szybszy proces udzielania kredytu.

Zmienność na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie wpływa na zdolność kredytową Polaków i determinuje ich decyzje dotyczące zakupu mieszkań. Dla wielu osób, które w latach 2020 i 2022 nie miały dostępu do kredytów hipotecznych, obecna sytuacja stanowi okazję do spełnienia marzeń o własnym mieszkaniu.

Czym jest Osobista wartość netto?

Osobista Wartość Netto, to w najprostszym znaczeniu wartość naszych aktywów pomniejszona o zobowiązania.

Dlaczego warto ją monitorować?

Żeby widzieć postęp

Jak ją obliczyć?

Najłatwiej skorzystać z naszego arkusza, który jest dostępny do pobrania tutaj:

Wartość netto MT Wealth MgmtPobierz

Michał Trędowski  © 2020 |

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram